Nasciturus Forum
http://nasciturus.com/forum/

POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE
http://nasciturus.com/forum/viewtopic.php?f=72&t=2209
Stranica: 1/4.

Autor/ica:  solveig [ 08 pro 2010 21:11 ]
Naslov:  POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

http://www.pravst.hr/dokumenti/dokpdf_i ... itanja.pdf

ili

Povijest države i uprave
Udžbenik
Neda Engelsfeld, Povijest Hrvatske države i prava, Zagreb, 1999. ili kasnije(Krat. E.).
1. Zaključci Ugarsko-hrvatskog sabora u Požunu 1687. (E. str. 6.-8.)
2. Značajke apsolutizma u Habsburškoj Monarhiji (E. 9.-14.)
3. Koji su hrvatski krajevi oslobođeni od Turaka u ratu 1683.-1689. i kakav je njihov upravni
položaj poslije Karlovačkog mira l699. ? (E. 6.-7.; 15.-21.)
4. Kakav je položaj Mađarske poslije Karlovačkog mira i osobito kakav je njezin odnos spram
Hrvatske? (E. 18.-20.)
5. Pragmatička sankcija (E. 21.-31.)
6. Razlozi donošenja i značaj Hrvatskoga i Slavnonskog urbara Marije Terezije (E. 33.-37.)
7. Reorganizacija državne uprave u Hrvatskoj pod Marijom Terezijom (E. 37.-42.)
8. Političko-kameralni studij - preteča pravnog fakulteta (E. 43.-46.)
9. Organizacija lokalne uprave u doba apsolutizma (E. 46.-50.)
10. Stav austrijskog apsolutizma prema gospodarskim pitanjima (E. 55.-60.)
11. Problemi položaja Hrvatske s obzirom na zaključke Sabora iz 1790. (E. 67.-68.)
12. Kratak osvrt na prilike u Hrvatskoj prema 1848. (E. 68.-73.)
13. Glavne odrednice ilirskog pokreta/hrvatskog narodnog preporoda (E. 73.-78.)
14. Značaj i sadržaj Narodnih zahtijevanja iz ožujka 1848. (E. 79.-84.)
15. Bansko vijeće/Banska vlada (E. 85, 86.)
16. Značaj i odluke Sabora iz 1848. (E. 86.-94.)
17. Hrvatska u režimu Oktroiranog ustava Franje Josipa (E. 95.-100.)
18. Glavne odrednice Bachovog apsolutizma (E. 100.-110.)
19. Reforme prava u doba Bachovog apsolutizma - općenito (E. 110., 111.)
20. Značaj Sabora iz 1861. Djelovanje, zaključci i počeci stranačkog života. (E. 124.-132.)
21. Uprava u Hrvatskoj 1861.-’68. (E. 132.-135.)
22. Sudstvo u istom razdoblju (E. 135.,136.)
23. Sažeti pogled na prilike u Hrvatskoj uoči Nagodbe (E. 136.-135.)
24. Glavne odrednice Aaustro-ugarske nagodbe (E. 146.-150.)
25. Sklapanje Hrvatsko-ugarske nagodbe (E. 150.-154.)
26. Glavne odrednice Nagodbe:
27. Položaj Hrvatske (E. 154.,155.)
28. Sabor u nagodbenom režimu (E. 155.,156.)
29. Zemaljska vlada i ban prema Nagodbi (E. 157.-159.)
30. Zajednički poslovi s obzirom na Nagodbu (E. 163.)
31. Izmjena Nagodbe (E. 162.-165.)
32. Osvrt na državnopravni položaj Rijeke: Do Nagodbe (E. 165.-171.); S obzirom na Nagodbu (E.
171.-173.); Od 1918.-1924. (E. 173.-176.)
33. Mažuranićevo vrijeme - općenito (E. 176.-177.)
34. Osvrt na Mažuranićeve reforme sudstva (E. 177.), uprave (E. 177.-182.) i kaznenog prava (E.
str177.,178.)
35. Glavne smjernice banovanja Khuena Hedervaryja (E. 178.-190.)
36,Državnopravni položaj Vojne Krajine. Razlozi i odrednice njezina organiziranja.
37. Položaj graničara i pitanje tzv. krajiške baštine. (E. 199.-214.)
38. Pitanje Dalmacije poslije pada Venecije - općenito (E. 215.-216.)
39. Odrednice tzv. prve austrijske vladavine (E. 216.,217.)
40. Drugo razdoblje austrijske uprave (E. 217.-221.)
41. Dalmatinski sabor (E. 221.-228.)
42. Francuska uprava u Dalmaciji - općenito (E. 229.)
43. Prvo razdoblje (E. 230.-231.)
44. Ilirske provincije (E. 232.-236.)
45. Istra 1420.-1797.) (E. 238.)
46. Istra 1797.-1918. (E. 238.-240.)
47. Istarski sabor (E. 240.-250.)
48. Pitanje Dubrovnika. Periodizacija dubrovačke pravne povijesti (E. 253.)
49. Sastav društva (E. 256.-259.)
50. Organizacija vlasti (E.259.-261.) i pravo u Dubrovniku (SiM. 73.,74.; E. 261.-264.)
51. Bosna i Hercegovina pod Austro-Ugarskom - općenito (E. 264.-266.)
52. Okupacijsko razdoblje (E. 266.-268.)
53. Aneksijsko razdoblje (E. 268.,269.)
54. Hrvatsko-srpska koalicija (E. 279.-282.)
55. Osvrt na prilike uoči 1918. (E. 282.-285.)
56. Programi stvaranja zajedničke države Južnih Slavena (E. 285.)
57. Značaj tajnog Londonskog pakta iz 1915. (E. 286.,287.)
58. Jugoslavenski odbor (E. 287.-289.)
59. Kontakti Odbora s vladom Kraljevine Srbije (E. 289.-292.)
60. Svibanjska deklaracija iz 1917. (E. 292., 293.)
61. Krfska (konferencija i) deklaracija iz 1917. (E. 293.-296.)
62. Osnivanje i ustrojstvo Države Slovenaca, Hrvata i Srba (E. 296.-305.)
63. Ženevska deklaracija iz 1918. (E. 305.-309.)
64. Prilike u Državi SHS uoči udruživanja s Kraljevinom Srbijom, s posebnim osvrtom na gledišta o
načinima stvaranja i uređenja buduće države (E. 313.-316.)
65. Tzv. Naputak Središnjego odbora narodnog vijeća (E. 317.)
66.Analiza državnopravnog položaja Države SHS (E. 321.-323.)
67. Prvoprosinački akt iz 1918. (E. 323.-326.)
68. Problem ratifikacije toga akta (E. 328.-329.)
69. Glavne odrednice organizacije vlasiti u Kraljevstvu SHS s obzirom na Prvoprosinački akt :
70. Vlada (E. 329.)
71. Privremeno narodno predstavništvo (E. 335.-338.)
72. Izborni red za Ustavotvornu skupštinu (E. 338.-342.)
73. Izbori za Ustavotvornu skupštinu (E. 342.-344.)
74. Poslovnik za rad Ustavotvorne skupštine (E. 344., 345.)
75. Djelovanje Ustavotvorne skupštine (E. 345., 346.)
76. Osvrt na glavne ustavne prijedloge (E. 346.-352.)
Analiza tzv. Vidovdanskog ustava:
77. Ustavni položaj kralja (E. 353., 354.)
78. Narodna skupština (E. 354.-356.)
79. Izvršna vlast (E. 356., 357.)
80. Organizacija upravne vlasti (E. 357.-360.)
81. Sudstvo u režimu Ustava iz 1921. (E. 360.-361.)
82. Ustavne odredbe o pravima građana (E. 361.-362.)
83. Važnije političke stranke toga razdoblja (371.-384.)
84. Ugovor o miru s Austrijom (E. 384.)
85. Rapallski i Rimski ugovor s Italijom (E. 384., 385.)
86. Šestosiječanjska diktatura od 1929. (E. 386.-392.)
87. Oktroirani ustav iz 1931. - općenito (E. 392., 393.)
88. Organizacija izvršne vlasti (E. 393.-394.)
89. Zakonodavstvo (E. 394.-400.)
90. Pravo Kraljevine Jugoslavije - općenito (E. 400., 401.)
91. Tzv. pravni partikularizam i pravna područja (E. 401.-404.)
92. Osnivanje i uređenje Banovine Hrvatske (417.-423.)
93. Banovina Hrvatska i pitanje preuređenja Države (E. 423.-428.)

Autor/ica:  cvrčak [ 11 pro 2010 15:25 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

Ako sam dobro razumjela; na ispit se ne može izać bez seminarskog, dakle potrebno je otići na konzultacije, uzeti temu za seminarski iz srednjeg vjeka, pa tek onda učit po gore navedenoj knjizi i pitanjima!
ima li tko da je izlazio 07.12 kakva su bila pitanja??

Autor/ica:  ante.rupe [ 14 pro 2010 22:03 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

navodno je tema statut nekog grada iz 18 ili 19 st. il se mogu neke druge teme uzimat?

Autor/ica:  cvrčak [ 14 pro 2010 22:27 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

ante.rupe je napisao/la:
navodno je tema statut nekog grada iz 18 ili 19 st. il se mogu neke druge teme uzimat?

temu vam odredi prof. u dogovoru s vam naravno, ali treba biti srednji vijek pa su vam to pretežno statuti ali ne moraju bit

Autor/ica:  brigita [ 30 pro 2010 18:05 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

jel itko ima skriptu s odgovorima na ova pitanja...ili pak na kojem linku je mogu skinuti?! ako itko ima neka je pošalje na mail ivanka_vd@hotmail.com

Hvalaaa :s
:3

Autor/ica:  ante.rupe [ 11 sij 2011 19:35 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

koja su pitanj danas bila?????

Autor/ica:  cvrčak [ 11 sij 2011 20:55 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

1.Sabor iz 1790, 2.Narodna zahtijevanja, 3.Hrvatsko-ugarska nagodba, 4.Država SHS , a zadnjeg se ne sjećam ali mislim da je bila Svibanjska dekleracija

a mene interesira akon nismo na ovom kolokviju, imamo li pravo provat 18 .og ili 25. og ponovo

Autor/ica:  lkalauz [ 12 sij 2011 13:54 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

dobar dan svima! vidim da polažete kolokvije. da li neko ide na ispitni rok u 2 mjesecu? ima li netko skriptu ili sažetak seminara? ja putujem iz Vukovara pa mi je malo teže doći do materijala. zahvalna sam za svaku pomoč.ukoliko imate što za slanje, moj mail je: lkalauz@yahoo.com. pozdrav, Loreta

Autor/ica:  ante.rupe [ 14 sij 2011 15:11 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

lkalauz je napisao/la:
dobar dan svima! vidim da polažete kolokvije. da li neko ide na ispitni rok u 2 mjesecu? ima li netko skriptu ili sažetak seminara? ja putujem iz Vukovara pa mi je malo teže doći do materijala. zahvalna sam za svaku pomoč.ukoliko imate što za slanje, moj mail je: lkalauz@yahoo.com. pozdrav, Loreta


imas skriptu na forumu za predmet hrvatska pravna povijest. tu imaš odgovor na sva pitanja

Autor/ica:  lkalauz [ 14 sij 2011 15:22 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

Našla sam, hvala puno.

Autor/ica:  chaxy [ 23 sij 2011 21:45 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

znači kolokviji su pismeni. kakva je situacija sa ispitima, isto samo pismeni ili i usmeni nakon pismenog?

Autor/ica:  matko29 [ 01 vel 2011 15:47 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

PITANJA 25.01.2011.

1.Sabor u Požunu 1687
2.Dalmacija pod Austrijom
3.Ugarsko-Hrvatska nagodba
4.Mažuranićeve zakonodavne reforme
5.pitanje ne znam

Autor/ica:  magarac [ 03 vel 2011 08:53 ]
Naslov:  seminar šibenski statut

Ima li netko seminar šibenski statut, da mi skrati muke ??. Ako je moguće da mi ga pusti na
aauuff@gmail.com.

Autor/ica:  solveig [ 03 vel 2011 09:11 ]
Naslov:  Re: seminar šibenski statut

za sve predmete postoje vec otvorene teme, nema potrebe za otvaranje novih...kad bi svatko otvarao temu po vlastitom nahođenju, bio bi nered začas... zato te molim da mi kazes na koji se predmet odnosi da ovaj post premjestim tamo...

Autor/ica:  jadera [ 05 vel 2011 22:52 ]
Naslov:  Re: seminar šibenski statut

Ovo je POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE.

Ja imam istu temu, mislim da Statuta nema u digitalnom obliku, također imam problema oko pronalaženja literature. Treba tražiti u Sveučilišnim knjižnicama, ako nema u Splitu, onda Šibenik, za vjerovati je da tamo mora biti.

Autor/ica:  ivana_marinov [ 11 vel 2011 00:17 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

jel na ko di mogiu nac tu skriptu za povijest države i uprave ovde pa da mi stavi link....????hvala

Autor/ica:  tanjaaaa [ 12 vel 2011 12:12 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

ivana_marinov je napisao/la:
jel na ko di mogiu nac tu skriptu za povijest države i uprave ovde pa da mi stavi link....????hvala

u kopirnici ispod faxa , sva pitanja odgovorena ...

Autor/ica:  liza [ 07 ožu 2011 14:03 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

ivana_marinov je napisao/la:
jel na ko di mogiu nac tu skriptu za povijest države i uprave ovde pa da mi stavi link....????hvala

Autor/ica:  matko29 [ 22 tra 2011 12:42 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

Ako netko ima pitanja sa roka u 2. mjesecu ili sad u 4.mjesecu neka ih napise ovdje na forumu.Unaprijed hvala! :thumbsup

Autor/ica:  tanjaaaa [ 22 tra 2011 15:16 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

matko29 je napisao/la:
Ako netko ima pitanja sa roka u 2. mjesecu ili sad u 4.mjesecu neka ih napise ovdje na forumu.Unaprijed hvala! :thumbsup

19.4.
- Sabor 1848
- Oktroirani ustav
- austro-ugarska nagodba
- Ban K . Haedervary
- Pragmaticka sankcija

Autor/ica:  matko29 [ 22 tra 2011 16:00 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

tanjaaaa je napisao/la:
matko29 je napisao/la:
Ako netko ima pitanja sa roka u 2. mjesecu ili sad u 4.mjesecu neka ih napise ovdje na forumu.Unaprijed hvala! :thumbsup

19.4.
- Sabor 1848
- Oktroirani ustav
- austro-ugarska nagodba
- Ban K . Haedervary
- Pragmaticka sankcijaHvala! :cheers

Autor/ica:  matko29 [ 15 lip 2011 19:06 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

Pitanja 14.06.

Sabor u Pozunu
Narodna zahtijevanja
Austro-ugarska nagodba
Mazuraniceve reforme
Parlamentarizam i oktroirani ustav iz 1931.

Autor/ica:  nenad [ 18 srp 2011 22:55 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

Kojeg datuma je ispit u rujnu ?

Autor/ica:  tg187 [ 26 kol 2011 17:05 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

Može li mi netko reći pitanja sa zadnjeg ispita, next tjedan imam ispit?Čula sam da se vrti nekih 20-ak pitanja?

Autor/ica:  jope [ 28 kol 2011 10:13 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

i ja sam čula da se vrti 20-ak pitanja.U šestom misecu na jednom ispitu su bila ova pitanja:
sabor 1848
država shs
vidovdanski ustav
hrvatsko-ugarska nagodba
banovina hrvatska
Uglavnom,rekli su mi da obavezno bude neki sabor i jedna od nagodbi.Valjda neće nama nešto prominit :/

Autor/ica:  tg187 [ 29 kol 2011 16:15 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

nadam se, a dosadno za učit :-(

Autor/ica:  Crocitizen [ 14 ruj 2011 07:48 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

Pitanja na dan 07.09.2011.

1.Reforme Marije Terezije
2.Oktroirani Ustav
3.Krfska deklaracija
4.Austrougarska nagodba
5.Bachov apsolutizam

Autor/ica:  silba [ 15 ruj 2011 22:16 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

Zna li itko kada počinju rokovi na specijalističkom i što je najbolje prvo polagati? Tek sam upisala, na stranicama fakulteta nema još nikakvih obavijesti, a nisam iz St, niti blizu pa nemam koga ni pitati.

Autor/ica:  ivan007 [ 16 ruj 2011 17:27 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

silba je napisao/la:
Zna li itko kada počinju rokovi na specijalističkom i što je najbolje prvo polagati? Tek sam upisala, na stranicama fakulteta nema još nikakvih obavijesti, a nisam iz St, niti blizu pa nemam koga ni pitati.


Kolegice, i ja sam tek upisao, jedino što su mi rekli u referadi da možemo polagati ispite od 12 mjeseca.

Autor/ica:  Crocitizen [ 18 ruj 2011 00:10 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

Najbolji redosljed...Oba predmeta prof. Buklijaš,pa jedan leteći od prof. Cvitana ili Klarića ali bolji ovaj drugi,pa Aviani,onda Sesar....

Autor/ica:  silba [ 18 ruj 2011 22:35 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

Hvala vam, a kakva je prolaznost?

Autor/ica:  White [ 26 stu 2011 03:38 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

Ajmo đaci, jel može malo o samom ispitu ako ima voljnih za pisat.
Na šta se profesor bazira, godine? Opisno? Od A do Ž? Od B do C? i slično

Autor/ica:  silba [ 26 stu 2011 03:46 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

da li možemo izaći na ispit bez seminara, zapravo, da li mu možemo naknadno donijeti taj seminar?

Autor/ica:  jadra072 [ 26 stu 2011 21:39 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

i mene to zanima, jer su mi rekli u referadi da najvjerojatnije neće biti predavanja pa me zanima seminarski rad treba li? da li je ispit pismeni ili usmeni?

Autor/ica:  marta3108 [ 27 stu 2011 10:55 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

Morate otić na konzultacije ( srijedom od 13 do 14) sati i on vam da temu za seminar. Meni je rekao da mi je to "viza" za upis ocjene. Kada dođete na ispit, prdajete mu seminar i on to čita dok vi pišite ispit. Ako poloite ispit upisuje vam i ocjenu. Možete naknadno donijeti seminar ali onda ne možete upisati ocjenu u index sve dok to ne donesete pa vam je najbolje malo ubrzat se i prije ispita to riješit da vam ne bude dodatnih komplikacija. Vezano za pitanje na što se bazira - meni je prija rekla da im je prof prošle god reka da se na godine ne treba previše bazirati ( možeš tipa pisat: Austro-Ugarska nagodba je sklopljena u veljači 1867.). Godine osnovne bi kao trebalo znat al valjda ne trebate točan datum jer tamo ima godina ko u priči. Caka je u tome šta njih 4 ocjenjuje taj ispit ( Radić i neke 3 ženske).

Autor/ica:  silba [ 27 stu 2011 12:23 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

marta3108 je napisao/la:
Morate otić na konzultacije ( srijedom od 13 do 14) sati i on vam da temu za seminar. Meni je rekao da mi je to "viza" za upis ocjene. Kada dođete na ispit, prdajete mu seminar i on to čita dok vi pišite ispit. Ako poloite ispit upisuje vam i ocjenu. Možete naknadno donijeti seminar ali onda ne možete upisati ocjenu u index sve dok to ne donesete pa vam je najbolje malo ubrzat se i prije ispita to riješit da vam ne bude dodatnih komplikacija. Vezano za pitanje na što se bazira - meni je prija rekla da im je prof prošle god reka da se na godine ne treba previše bazirati ( možeš tipa pisat: Austro-Ugarska nagodba je sklopljena u veljači 1867.). Godine osnovne bi kao trebalo znat al valjda ne trebate točan datum jer tamo ima godina ko u priči. Caka je u tome šta njih 4 ocjenjuje taj ispit ( Radić i neke 3 ženske).


Hvala ti na informacijama. Ali kako doći samo zbog toga u St, ja sam daleko, daleko od St...
Ako položim ispit, a naknadno mu donesem seminar, nadam se da neće bit nikakvih problema glede upisa ocjene. Da li je bilo takvih problema? Joj sad mi samo treba da još o tome brinem.......

Autor/ica:  marta3108 [ 27 stu 2011 14:52 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

A onda ti je najbolje da mu mail napišeš da nisi iz Splita i dal ti može dat temu za seminar jer izlaziš na ispit u prosincu i mislim da će ti odg jer on je ok profesor skroz

Autor/ica:  jadra072 [ 27 stu 2011 20:16 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

marta3108 je napisao/la:
A onda ti je najbolje da mu mail napišeš da nisi iz Splita i dal ti može dat temu za seminar jer izlaziš na ispit u prosincu i mislim da će ti odg jer on je ok profesor skroz


hvala marta, ja sam iz knina i mislim da ću u sridu za st.....hvala ti, ako se još šta sitim pitam te.....

Autor/ica:  jadra072 [ 12 pro 2011 11:04 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

jadra072 je napisao/la:
marta3108 je napisao/la:
A onda ti je najbolje da mu mail napišeš da nisi iz Splita i dal ti može dat temu za seminar jer izlaziš na ispit u prosincu i mislim da će ti odg jer on je ok profesor skroz


hvala marta, ja sam iz knina i mislim da ću u sridu za st.....hvala ti, ako se još šta sitim pitam te.....


aj javi se kad dođeš sa ispita da mi kažeš kako je bilo......poz.....

Autor/ica:  marta3108 [ 12 pro 2011 17:43 ]
Naslov:  Re: POVIJEST DRŽAVE I UPRAVE

ispit se piše 45 minuta i 5 su pitanja, meni su bila sljedeća: sabor iz 1848, ženevska deklaracija, ustav iz 1921., dikatura iz 1929., hrv pragmatična sankcija. Ja sam ti uglavnom predala prazan list jer sam samo dva pitanja znala i izlazim u sridu opet.

Stranica: 1/4. Vremenska zona: UTC [LJV]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/