Dodana skripte iz Opće pravne povijesti

Dodana je skripta iz OPP-a za prvi i drugi kolokvij.
Možete je skinuti ovdje. Hvala kolegi Brunu što nam je poslao skriptu :)