Dodane latinske poslovice

Dodana je skripta sa latinskim poslovicama u sekciji Graðansko pravo I.

Upozorenje!

Poslovice kao i ostale sadržaje sa ovog web site-a koristite na vlastitu odgovornost!