Dodane skripte iz Trgovačkog i Prava Društava

Možete ih skinuti ovdje

TRGOVAčKO PRAVO

PRAVO DRUŠTAVA 

 

Takoðer vam je potreban WIN ZIP