Državna stipendija 2008.

Stipendije

 Stipendije, kako ih dobiti i što s njima napraviti? Tko ima pravo na njih i gdje saznati sve relevantne podatke? Proèitajte!

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa jednom godišnje objavljuje Natječaj za dodjeljivanje 2500 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija. Za dodjelu državnih stipendija, odnosno naknadu dijela troškova školarine natjecati se mogu redoviti studenti dodiplomskih, odnosno studenti poslijediplomskih studija koji su državljani Republike Hrvatske.

 

Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang listama za svaku od sljedećih kategorija redovitih studenata dodiplomskih studija:

- osobito nadareni redoviti studenti

- redoviti studenti deficitarnih studija i struka u Republici Hrvatskoj

- redoviti studenti koji će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima

- redoviti studenti – hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, djeca poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i njihova djeca

- redoviti studenti s prebivalištem u Gradu Vukovaru

- redoviti studenti – koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili kod udomiteljskih obitelji

- ostali redoviti studenti dodiplomskih studija.

 

Sa svakim redovitim studentom kojem je dodijeljena državna stipendija, Ministarstvo zaključuje ugovor o dodjeli državne stipendije kojim se uređuju međusobna prava i obveze ministarstva i redovitog studenta. Ugovor o dodjeli državne stipendije zaključuje se za cijeli tijek studija, uz uvjet da student savladava upisani studij bez ponavljanja godine. Sklapanje ugovora provodi se na matičnim visokim učilištima, temeljem tipskih ugovora prethodno dostavljenih od strane ministarstva. U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli državne stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora, student ne može primati niti jednu drugu stipendiju.

 

Prema Pravilniku o dodjeljivanju državnih stipendija u 2007. godini za stipendiju A kategorije (za osobito nadarene redovite studente) nisu se mogli natjecati apsolventi, izvanredni studenti, redoviti studenti koji su tijekom studija imali ponavljanje godine, redovni studenti 1. godine studija koji ne spadaju među 10% najbolje plasiranih studenata na razredbenom postupku, te redoviti studenti viših godina studija koji po prosječnoj ocjeni položenih ispita ne spadaju među 10% najboljih studenata na svojoj godini studija. Redoviti studenti koji su u trenutku upisa 1. godine studija bili stariji od 22 godine, redoviti studenti koji su u trenutku upisa 2. godine studija bili stariji od 24 godine, te redoviti studenti koji su u trenutku upisa završnih godina studija bili stariji od 28 godine nisu se uopće mogli prijaviti za dodjelu državne stipendije za 2007. godinu.

 

Za 2007. godinu odobreno je 2489 novih stipendija od ukupno pristiglih 9624 prijava na Natječaj za dodjeljivanje 2.500 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija za 2007. godinu tako da je trenutačno u sustavu stipendiranja cca. 9500 studenata. S obzirom da su se studenti natjecali u više kategorija, ukupan broj studenata koji je aplicirao je 7480.

 

Nadam se da smo vam bar djelomično približili model stipendiranja od strane države. Opisani natječaj i uvjeti navedeni u njemu su vrijedili za 2007. godinu, no pretpostavka je da u narednoj godini neće doći do većih promjena u obliku stipendiranja. Sam natječaj će biti objavljen početkom siječnja 2008. godine na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Detaljne informacije o državnoj stipendiji možete pronaći na web-stranici nadležnog ministarstva (www.mzos.hr), kao i pozivom na broj (01) 4594 232, Odjel za studentski standard. Više o stipendijama općenito možete saznati na www.stipendije.info ili na predstojećem Sajmu stipendija koji se održava 24.listopada 2007. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 10 do 18 sati.

 

Autor:DUUH

NAPOMENA:

Tekst je u potpunosti  prenesen sa stranice www.pravokutnik.net,te ovim putem zahvaljujemo  uredništvu Pravokutnika i autoru teksta na suradnji.