Flayer I

Image

 Obavještavamo cijenjeno pučanstvo
(ciljana populacija: studenti prava, ali i šire zainteresirani)
o postojanju nadasve korisnog sadržaja za

 

  1. ubijanje vremena,
  2. razvijanje kontakata sa ljudima istih, sličnih ili prisilnih afiniteta,
  3. pronalazak korisnih i inih informacija,
  4. izbacivanje negativne energije,
  5. može i pozitivne,
  6. konstruktivnu i sličnu kritiku!