Nezaposlenih pravnika najviše na burzi

Nakon godina studiranja, brojni visokoškolci dugo traže zaposlenje, dok završeni studenti za deficitarna zanimanja taj problem nemaju. Na vašu i našu nesreću, pravnici ne spadaju u deficitarna zanimanja. Prema članku SD, trenutno na burzi posao čeka 388 pravnika.


Ima ih previše (broj nezaposlenih)

pravo (388)

ekonomija - 240

fizička kultura - 122

financije - 104

marketing - 97

menadžment - 69

opća medicina - 57

elektrotehnika - 50

likovna kultura - 40

građevinarstvo - 38