Početak nastave na Pravnom fakultetu

alt Nastava za redovite studente u zimskom semestru akademske godine 2010./2011. počinje 11. listopada (ponedjeljak) 2010. godine prema dolje navedenom rasporedu.....

I. INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ PRAVA

Za studente prve godine (brucoši) nastava će se održavati u dvije grupe, i to: - za I. grupu u koju su uključeni studenti s početnim slovom prezimena od A do M - od 8,00 do 13,55 sati u predavaonici br. 3; - za II. grupu u koju su uključeni studenti s početnim slovom prezimena od N do Ž - od 16,00 do 21,05 sati u predavaonici br. 3.

(1) Za studente druge, treće, četvrte i pete godine nastava će se održavati od 8,00 do 13,55 sati;

II. STRUČNI STUDIJ UPRAVNOG PRAVA Nastava za prvu, drugu i treću godinu održavat će se od 16,00 do 21,05 sati u predavaonici br.

Rasporedi predavanja dostupni su pod niže navedenim linkom:
RASPORED PREDAVANJA PRAVNI STUDIJ. (PDF - 82 KB)
RASPORED PREDAVANJA UPRAVNI STUDIJ-I-II GOD.GOD. (PDF - 69 KB)