Problemi sa logiranjem i registracijom

Ukoliko zbog bilo koje razloga se ne možete logirati ili registrirati na forum (što se ne bi trebalo dešavati,jer sve radi normalno),javite se preko ovog linka: 

http://www.nasciturus.com/contact.html
Pri tome obvezno navedite:

-vaše korisniČko ime
-VAŽEĆu mail adresu