Raspored predavanja za akad. godinu 2007/08

Dodan je raspored predavanja za sve 4 godine sveučilišnog dodiplomskog studija.
Možete ga pronaći ovdje 

http://www.nasciturus.com/raspored-predavanja-i-vjezbi.html