Slanje skripti i drugih materijala na Nasciturus

Ukoliko želite  poslati neku novu skriptu/ispitna pitanja/nešto treće  na Nasciturus,a to je u elektronskom obliku
(word,pdf,skenirani file) možete istu poslati na ovu e-mail 

Od nedavno smo u mogućnosti skenirati skripte,bilježnice,ispitna pitanja i ostale materijale iz kojih spremate ispite. Zato bi vas zamolili da nakon što položite neki ispit,ne podijelite odmah sve materijale svojim prijateljima, nego ih prvo posudite nama na par dana da ih mi skeniramo. Nakon toga mi ćemo te materijale staviti na internet tako da se svi mogu njima koristiti. Nakon skeniranja mi ćemo vam vratiti te posuđene materijele, tako da se ne morate brinuti ni po tom pitanju  :mig:

Mala napomena; bilo bi dobro da poskeniramo i sve ona skripte što se prodaju po kopirnicama, čisto zato da imamo sve skripte na jednom mjestu.

Sadašnja skriptarnica je nastala upravo zbog toga što su ljudi nesebično dijelili svoje materijale i skripte sa ostalim kolegama.... Zato nemojte biti sebični,i podijelite ono što imate sa drugima