Statuti i Pravilnici

Studiranje na Pravnom fakultetu je regulirano putem Statuta Pravnog fakulteta u Splitu i putem  Pravilnika.<br />
U Vašem je interesu da znate svoje obveze i prava,jer  ignoratio iuris nocet.Iako ti isti dokumenti postoje i na stranicama fakulteta nekim kolegama koji nisu tako vični korištenju računala njihov pronalazak moze biti u najmanju ruku problematican.

Za otvaranje Statuta  PF-a potreban vam je

 

Adobe Reader

 Statut

Pravilnik o studiju i rezimu studiranja