Upis na Pravni fakultet

Da biste mogli lakše razumjeti koje se prepozicije traže za upis na Pravni fakultet,
na jednom mjesto smo skupili sve potrebne informacije i rang liste......

Pravilnik o provedbi razredbenog postupka za sveuèilišni diplomski studij

Brošura: Uvjeti za upis na sveuèilišni diplomski i struèni studij za akademsku godinu 2007./08.

Uvjeti upisa

Rezultati razredbenog postupka sveuèilišnog diplomskog studija za akademsku godinu 2007/08 - redoviti studi