Upute za pisanje seminarskih i diplomskih radova

Za sve vas koji niste upućeni u način pisanja seminarskih radova,citiranje,fusnote,font i ostale bitne sitnice pronašli smo kratke upute koje objašnjavaju problematiku.

 Upute možete skinuti ovdje