Deblokada Pravnog fakulteta na pomolu?

APEL REKTORA

Dekanima fakulteta/akademije i pročelnicima sveučilišnih studijskih centara u sastavu Sveučilišta u Splitu i poruka dekana Pravnog fakulteta u Splitu, prof. dr. sc. Borisa Buklijaša

Poštovani,

Sukladno zaključcima Rektorskog zbora sa sjednice održane 28. travnja 2009. godine, a koji zaključci su jednoglasno usvojeni na današnjoj sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, upućujemo Vas, pozivajući se posebno na točku 3 spomenutih Zaključaka koja kaže da su čelnici visokih učilišta dužni osigurati uvjete za nesmetano održavanje nastave, a studenti i nastavnici izvršavati svoje akademske obveze, da još tijekom današnjeg dana putem internet stranica vaše ustanove uputite poziv studentima da se odmah uključe u redovno pohađanje nastave i uredno izvršavanje svih ostalih studentskih obveza.

Naime, iz dosadašnjeg tijeka događanja nedvojbeno je zaključiti da su sastavnice Sveučilišta u Splitu, na kojima se posljednjih dana održavaju studentski prosvjedi pokazali visoki stupanj razumijevanja za nezadovoljstvo studenata i njihove zahtjeve u pravcu ishođenja promjena sustava financiranja visokog školstva te da su prosvjedi već do ovog trenutka postigli željeni cilj. Dokaz za to su zaključci Rektorskog zbora.

Međutim, kako bi daljnje neizvršavanje studentskih bitno bi poremetilo kalendar odvijanja nastavnih djelatnosti za tekuću akademsku godinu i time onemogućilo studentima da na vrijeme ispune uvjete za upis u višu godinu studija, ocjenjujemo da je krajnji čas za upućivanje studentima prednjeg apela.

Rektor Sveučilišta u Splitu
prof.dr.sc.Ivan Pavić

Štovane kolegice i kolege,

Molim vas da postupite sukladno navedenom Apelu rektora Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Ivana Pavića

Dekan Pravnog fakulteta u Splitu

prof. dr. sc. Boris Buklijaš

Tags: