Godiönji raspored ispita na Pravnom Fakultetu

Prije nekoliko dana objavljen je godiönji raspored ispita za sve katedre. Popis i ostale detalje moěete prona?i na ovom linku:

http://www.pravst.hr/novosti.php?p=10&s=67


†Godiönji raspored ispita moěete skinuti ovdje