Izbori za studentski zbor Pravnog fakulteta

Izbori za predstavnike u studentskom zboru Pravnog fakulteta u Splitu
održat će se 27.4.2010.

Svi studenti pravnog fakulteta moći će glasovati od 8:00-19:00.

Tags: