Juraj se polako

H-alter objavljuje dossier o ekstremno dugačkim sudskim postupcima: Koliko se postupaka u Hrvatskoj vodi dulje od 25, a koliko dulje od 30 godina? Kakve su životne sudbine njihovih sudionika? Mogu li se žrtve suđenja u nerazumnom roku žaliti, i kome? Što se u zemljama Europske Unije smatra kršenjem prava na suđenje u razumnom roku? Kako tužiti državu Europskom sudu za ljudska prava zbog pretjerano dugačkog sudskog postupka?

Više na H-alter.