Međunarodno privatno pravo - termini predavanja prof.dr.sc. Hrvoja Sikirića

PREDAVANJA iz predmeta Međunarodno privatno pravo održat će se u svibnju u sljedećim terminima: u petak, 15. 05. 2009., a također i u petak 29. 05. 2009., u vremenu od 9,00 do 13,30 sati, u dvorani br. 7. Predavač je prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor Međunarodnog privatnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Molimo studente da u što većem broju prisustvuju predavanjima.