Novi poslijediplomski specijalistički studij na Pravnom fakultetu u Splitu

Od akademske godine 2008/2009 godine na Pravnom fakultetu u Splitu počinje sa radom novi postdiplomski studij, pod nazivom "Medicinsko pravo"

Detaljnije o samom natječu i studiju pogledajte ovdje

Tags: