Novo radno vrijeme studentske referade

Čuda se događaju. Ili barem tako volimo misliti. Naša voljena referada će idućih dana raditi nešto duže.....

 Zbog potrebe za upisom studenata  i  održavanjem dekanskog roka  Referade će u razdoblju - od 2. listopada (četvrtak) do 17. listopada (petak) 2008.- raditi od 07,00 sati do 17,00 sati svakoga radnoga dana. Utorkom će također raditi  od 17,00-19,00 sati.

Uredovno radno vrijeme Fakulteta za prijam stranaka (rad sa strankama) počinje svakoga radnoga dana u 9,30 sati i traje do 12,30 sati, utorkom i od 17 do 19 sati.