Obavijest mladim znanstvenicima koji se nalaze pri završetku doktorata ili su ga upravo završili

Obavijest European Science Foundation (ESF) o održavanju 4 Ljetne škola 2010. društvenih znanosti namijenjenih mladim znanstvenicima koji se nalaze pri završetku doktorata ili su ga upravo završili.

Škole se održavaju na 4 različite lokacije. Smještaj i prehranu financiraju same Ljetne škole, dok putne troškove pohađatelji snose sami. Rok za prijavu je 25.1.2010.

Više na linku.