Obavijest o upisima u višu godinu

Na sjednici Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Splitu , koja je održana 30. lipnja 2010. godine donesena je sljedeća odluka;

Studenti prve godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava i stručnog Upravnog studija, u akademskoj godini 2010./2011, smatrat će se studentima više godine studija ako iz druge godine studijskog programa upišu najmanje 42 ECT boda .