Obavijest studentima - Katedra za teoriju prava i države

Obavještavaju se studenti koji su se prijavili za kontrolnu zadaću iz kolegija Teorija prava i države kako će se ista održati dana 22. ožujka 2010. (ponedjeljak) u 16 sati u preadavaonici broj 3.

Milan Franić,

zn. novak