Odgoda ispita iz Građanskog prava II

Katedra za građansko pravo - Nova obavijest o odgodi ispita

ISPIT IZ GRAĐANSKOG PRAVA II ZAKAZAN ZA 15. 2. 2010. ODGAĐA SE NA 17. 2. 2010 U 8, 30.

Prof. dr. sc. Silvija Petrić