Odobren dekanski rok !

Dekanskog roka će biti, vrijedit će sva pravila kao i prošle godine,
znači može se prijavit samo jedan ispit, prijavljivat će se kao i prošle
godine, tj. bit će kao rok na studomatu.

Termin dekanskog bi trebao biti negdje između 05.10 i 12.10.
Čim saznamo više, obavijestimo vas.

Nadamo se da će vam ova vijest barem malo poboljšat raspoloženje :)