Odobren dekanski rok!

Službeno je potvrđeno da će biti dekanskskog roka!
Detalje pogledajte na opširnije.

 

Svi studenti 1,2,3,4 godine Pravnog fakulteta, te studenti 1,2,3 godine Upravnog studija imaju pravo na dekanski rok.

 

Svaki student ima pravo na prijavu samo jednog (1) ispita kojeg će odgovarati za vrijeme dekanskog roka.

Rok za prijavu dekanskog roka je 01-07.10, a sama ispitivanja će se vršiti 09.-10.10. 2008.

 

DETALJNIJE O DEKANSKOM ROKU MOŽETE VIDJETI NA FORUMU:

http://www.nasciturus.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=911