OPĆA PRAVNA POVIJEST - rezultati ispita 16. 02. 2009.

OPĆA PRAVNA POVIJEST - rezultati ispita 16. 02. 2009.

 

II DIO GRADIVA

MUSTAPIĆ ZRINKA 2

VICKOVIĆ BARBARA 2

STANISAVLJEVIĆ SANJA 2

ĆUDINA MARIJA 2

ALEBIĆ LUCIJA 3

VIDOVIĆ MILENA 3

BLAŽEVIĆ PETAR 3

PUHANIĆ MERI 3

VUKUŠIĆ ANA 3

DŽEKO DIANA 3

MIKULIĆ KRISTINA 4

CVITKOVIĆ MIRELA 4

PAVIĆ IVAN 4

LULIĆ MAJA 4

CIJELO GRADIVO

PETRINA BERNARDA 1

SANDRO PRSKALO 1

MRŠIĆ MARITA 1

MELKI MATEA 1

CEBALO IVANA 2

KOVAČEVIĆ MARTINA 2

ŽULJAN TAMARA 3

LJUBIĆ ANTONIJA 3

BAJIĆ BRANKA 3

JAKIĆ ANA 4

PRIBISALIĆ LUKA 4

STIPANOVIĆ TEA 4