Raspored predavanja za 2008/2009 godinu

Objavljen je raspored predavanja za studente Pravnog fakulteta u Splitu

 

Raspored stupa na snagu 13.10.2008 godine

 Pravni fakultet

PRVA GODINA (bez plaćanja)

PRVA GODINA (sudjeluju u troškovima)

DRUGA GODINA

TREĆA GODINA

ČETVRTA GODINA

 

Upravno pravni studij:

1. GODINA UPRAVNO-PRAVNOG STUDIJA

2. GODINA UPRAVNO-PRAVNOG STUDIJA