Rezultati kolokvija iz predmeta Financiranje javne uprave održanog 25. ožujka 2010. godine

Kolokvij su položili sljedeći studenti:

 1. Željana Majić
 2. Nikolina Jurešić
 3. Milena Vujčić
 4. Lea Šušić
 5. Tihana Macanović
 6. Vedran Bralić
 7. Ana Jukić
 8. Marin Perica
 9. Jure Banovac
 10. Ante Bojčić
 11. Mila Karoglan
 12. Zvonimir Jakić
 13. Kristina Bezić
 14. Katarina Dragušica
 15. Maja Podrug
 16. Katarina Grubišić Čabo
 17. Dijana Sokolov
 18. Deni Latinčić
 19. Martina Burćul
 20. Lucija Šupraha
 21. Željena Visković
 22. Ivana Tokić
 23. Dino Grizelj
 24. Marijana Gašpar
 25. Danijela Novak
 26. Josipa Mikulić
 27. Ankica Maroš
 28. Tamara Boban
 29. Tina Runje
 30. Marija Kundid
 31. Petra Lešić
 32. Nino Vlašić
 33. Martin Bulić
 34. Ivona Perić
 35. Nikolina Marasović
 36. Matija Rako
 37. Doris Gojak
 38. Josip Ujdur
 39. Ivana Alač

Uvid u test može se izvršiti 29. ožujka 2010. od 14 do 15 sati.

Mr. sc. Zoran Šinković