Rezultati kontrolne zadaće iz kolegija Teorija prava i države

Na kontrolnoj zadaći iz kolegija Teorija prava i države održanoj 22. ožujka 2010. ocjenu zadovoljio postigli su sljedeći studenti:

 

Anzulović, Gloria

Balajić, Marija

Ban, Andrea

Bašić, Stanka

Boban, Stjepanka

Brekalo, Zvonimir

Burela, Jelena

Bušić, Danijela

Čota, Andrea

Ćuk, Ana

Ćuk, Franjo

Fridel, Sandra

Gizdić, Ivana

Grčić, Tanja

Jeločnik, Ivan

Katavić, Antonio

Klaić, Marija Matea

Krečak, Iva

Marasović, Irena

Matulović, Jasenka

Milat, Ante

Miletić, Ines

Milić, Vedran

Mrčelić, Domagoj

Mustapić, Marija

Radica, Marino

Roca, Karmen

Senta, Filip

Španjić, Ivana Željka

Šućur, Mate

Tadinac, Jurja

Tolo, Leone

Uglešić, Franka

Vrdoljak, Hrvoje

Zlatić, Vedran

 

Napomena: Uvid u zadaće održat će zn. novak Milan Franić u četvrtak (25. ožujka 2010.) u 11 sati.