Rezultati pismenog dijela ispita održanog na Katedri za informacijske znanosti i statistiku

Rezultati pismenog dijela ispita iz Statistike održanog 16. 02. 09.g.:

R.B.

PREZIME I IME

BODOVI

OCJENA

1.

Visković Bojana

85

vrlodobar (4)

2.

Bijelić Anita

80

vrlodobar (4)

3.

Mandić Antonija

70

dobar (3)

4.

Muselin Matea

64

dovoljan (2)

5.

Mihaljević Vedrana

55

dovoljan (2)

6.

Jelavić-Mitrović Jelena

55

dovoljan (2)

7.

Varkaš Allison

51

dovoljan (2)

8.

Plenković Petra

51

dovoljan (2)

9.

Jurešić Nikolina

51

dovoljan (2)

10.

Herceg Matea

51

dovoljan (2)

11.

Boban Tamara

51

dovoljan (2)

12.

Gulić Josipa

45

nedovoljan (1)

13.

Margan Martina

40

nedovoljan (1)

14.

Gojak Doris

40

nedovoljan (1)

15.

Jozipović Šime

35

nedovoljan (1)

16.

Grguričin Anita

30

nedovoljan (1)

17.

Grebenar Gordana

30

nedovoljan (1)

18.

Kojadin Ana

20

nedovoljan (1)

19.

Grga Mirjana

20

nedovoljan (1)

20.

Franić Ivana

20

nedovoljan (1)

21.

Bogdan Nenad

20

nedovoljan (1)

22.

Parčina Ivan

15

nedovoljan (1)

23.

Tadić Jelena

10

nedovoljan (1)

24.

Lonac Mario

10

nedovoljan (1)

25.

Glibota Mateja

5

nedovoljan (1)

26.

Topić Martina

0

nedovoljan (1)

27.

Perić Berislav

0

nedovoljan (1)

28.

Lazinica Branko

0

nedovoljan (1)

29.

Kozina Davor

0

nedovoljan (1)

30.

Knezović Katarina

0

nedovoljan (1)

Rezultati praktičnog dijela ispita iz Informatike održanog 16. 02. 2009.g. u info-kabinetu u 10.00h:

R. B.

PREZIME I IME

OCJENA

1.

Bačić Ivana

2

2.

Bašić Mia

2

3.

Bralić Vedran

4

4.

Čarija Marina

1

5.

Čvrljak Ana

5

6.

Divič Iva

2

7.

Golub Ivan

2

8.

Gradinović Marina

3

9.

Grguričin Anita

2

10.

Herceg Matea

2

11.

Jelavić-Mitrović Jelena

2

12.

Lalić Dubravka

3

13.

Lonac Mario

2

14.

Mihaljević Vedrana

2

15.

Morić Branka

3

16.

Pandžić Domagoj

4

17.

Periša Petra

2

18.

Plenković Petra

5

19.

Šamija Anamarija

1

20.

Varkaš Allison

3

21.

Višković Željana

1

Usmeni dio ispita održat će se u utorak 24. 02 .2009. u dvorani 3, a uvid u zadaće utorak 24.02.2009. u 10h u kabinetu 79/IV.

Predmetni profesor:
prof. dr. sc. Slavko Šimundić 

Asistent:
mr. sc. Marija Boban