Rezultati pismenog testa - Teorija prava i države

REZULTATI PISMENOG TESTA OD 05.02.2010.

TEORIJA PRAVA I DRŽAVE

REZULTATI PISMENOG TESTA OD 05.02.2010.

Na pismenom ispitu zadovoljili su sljedeci studenti:

Cikojević Antonija
Glavan Antonija
Juraga Ivana
Latković Mirko
Lerga Katarina
Mrkonjić Iva
Mršić Marita
Puncut Ana
Stojčević Nina

Za navedene studente usmeni ispit će se održati 10.02. (srijeda) u 11.00 sati.

Ostali studenti nisu zadovoljili, te trebaju prijaviti ispit za 15.02.


Ž. Harašić