Seminari pravnog engleskog jezika

Uslijed sve veće internacionalizacije prava u kontekstu pridruživanja RH Europskoj Uniji i harmonizacije nacionalnog prava s europskim, znanje stranih jezika (posebice jezika struke) i vještine interkulturne komunikacije postaju neophodnima za sve profile pravnih stručnjaka, a mogu biti ključ za napredovanje u pravnoj profesiji.

 

Opširnije