TERITORIJALNI USTROJ REPUBLIKE HRVATSKE U KONTEKSTU EUROPSKIH INTEGRACIJA

Danas 15. studenoga 2010. godine na Pravnom fakultetu u Splitu započeo je znanstveno-stručni skup TERITORIJALNI USTROJ REPUBLIKE HRVATSKE U KONTEKSTU EUROPSKIH INTEGRACIJA.
Program će trajati dva dana, ponedjeljak i utorak, u predavaonici broj 3, a na njemu će sudjelovati brojni stručnjaci i raspravljati po pitanju teritorijalnog ustroja RH i mogućem prelasku sa županijskog na regionalni ustroj države. Skup je danas uz dekana Pravnog fakulteta u Splitu prof. dr. sc. Borisa Buklijaša otvorio i Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović. Na skupu, čija kotizacija je iznosila nemalih 1500kn, mogli su prisustvovati i studenti Pravnog fakulteta, naravno, besplatno...

Prvi dan na programu su bila izlaganja Vladimira Šeksa, dipl.iur., potpredsjednik Sabora Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Inge Perko-Šeparović, prof. dr. sc. Ivana Koprića, prof. dr. sc. Branka Babca, prof. dr. sc. Miomira Matulovića, prof. dr. sc. Slavena Letice, prof. dr. sc. Ive Goldsteina, doc. dr. sc. Mirka Klarića i prof. dr. sc. Žarka Puhovskog.

Sutra, od 9,00 do 13,00 sati, na programu će biti izlaganja prof. dr. sc. Josipa Žužula, prof. dr. sc. Slavka Šimundića, mr. sc. Danijela Barbarića i Josipe Šimić, Hrvoja Marušića, mr. sc. Marije Boban, dr. sc. Andrije Crnkovića, mr. sc. Zorana Šinkovića te Maje Grubišin. Nakon svih izlaganja slijedi rasprava i zaključci skupa.