Termini ispita u dekanskom roku

Budući je fakultet takav kakav je (čitaj ne organiziran) sastavili smo popis ispita i termina održavanja u dekanskom roku.
Popis ćemo nadopunjavati kako budemo saznavali više informacija.

http://www.nasciturus.com/forum/viewtopic.php?p=64697&f=19#p64697