Usmeni dio kolokvija - Statistika

Usmeni dio kolokvija iz Statistike (za studente koji su položili pismeni dio kolokvija u veljači) održati će se 22. 03. 2010.g. u 08.30h u dv. 1.

Prof. dr. sc. Slavko Šimundić
Mr. sc. Marija Boban


11.03.2010. Izvor : Katedra za informacijske znanosti i statistiku