Usmeni kolokvij iz kolegija Financijsko pravo i financijska znanost

Obavijest o održavanju usmenog kolokvija iz

predmeta Financijsko pravo i financijska znanost

Ime i prezime

Ocjena I. test

Ocjena II. test

Ocjena III. test

Maja Jakšić

4

5

2

Marko Zovko

3

2

Ivan Šabić

4

4

4

Marija Bajamić

4

4/5

5

Ines Krstulović

3

4/5

3

Matea Ćorić

4/5

4/5

4

Monika Šabić

5

4

4

Stipe Grubišić

4

5

2/3

Sandra Ledić

5

5

5

Marijan Mikulić

3

5

3

Marija Paponja

4/5

4

4

Ivana Šalinović

4

3

3

Tea Bačić

4

5

4

Ivan Perkušić

5

5

4

Dario Alilović

3

4/5

3

Anita Blažević

3/4

Test nije potpisan

3

Lidija Abaz

4

4/5

3

Matea Lončar

4

4

2

Tomislav Kujundžić Lujan

3

4

2

Bariša Pandža

2

4/5

3

Nedo Radaljac

4

5

2

Marina Bogdanović

4

5

2

Sanja Dujmović

3

4

2

Sanja Jurjević

3

4

3

Tihana Lovrić

3

3

3

Frane Čavrlj

3/4

4

2

Kristina Juriša

4

5

4

Maja Milan

5

5

3

Tanja Ivana Juričev

4

2

2

Katarina Lerga

3/4

4

3

Anita Grbić

5

5

4

Anđa Filipović

3

5

2

Andrea Gizdić

5

5

4

Josip Fain

5

5

4

Marko Vučković

3/4

4

2/3

Marijana Matijašević

4

5

3

Mirjana Matošević

4/5

4

5

Nira Hajdarbašić

3/4

5

2

Katarina Ralić

3

2

2

Kornelija Dodig

3

Test nije potpisan

2

Ivan Dujmović

4

4

2

Bruno Perković

3

3

2

Zlatka Stanić

4

3/4

2

Dora Kvočić

4/5

5

2

Anđelka Buljan

4

4/5

4

Luka Pribisalić

5

5

4/5

Nevena Hajduk

4

5

3/4

Ana Stanić

4

3

4

Anita Šarac

3/4

5

4

Ivana Onkans

4

4

4

Mario Šušnjar

4

4

4

Dino Pivac

4

4

4

Tony Vuković

4

5

2/3

Dona Perić

4

5

3/4

Nikola Ćendo

3/4

4

3/4

Anita Krajinović

3/4

Test nije potpisan

2

Sofija Bibić

5

4/5

5

Damira Padovan

4

2

2

Usmeni kolokvij održat će se:

1. ožujka 2010. u 11 sati (na usmeni dolaze studenti koji su treći test pisali u 13 sati).

1. ožujka 2010. u 14 sati (na usmeni dolaze studenti koji su treći test pisali u 14 sati).

2. ožujka 2010. u 11 sati (na usmeni dolaze studenti koji su treći test pisali u 15 sati).

2. ožujka 2010. u 14 sati (na usmeni dolaze studenti koji su treći test pisali u 16 sati).

Usmeni kolokvij obuhvaća gradivo prvog i drugog testa.

Mr. sc. Zoran Šinković

24.02.2010. Izvor : Studentska referada