Forum Pravnog fakulteta u Rijeci

Vijesti

Došao je i taj trenutak. Mislim da bi bilo vrijeme da se i studenti na
Pravnom faksu u Rijeci malo organiziraju u jednu homogeniju cjelinu.
Sad imamo priliku i mislim da je ne možemo opet propustiti.

 

 

Na ideju ovog foruma došao sam nakon što sam shvatio da je naš faks u teškoj
banani. Apatija i nezainteresiranost vladaju na hodnicima zgrade na
adresi Hahlić 6. Gledajući forume ostala tri fakulteta i uzevši kao
inspiraciju legendarni outlawri došao sam na zamisao da i mi možda
možemo imati nešto slično. Mislio sam u sebi zašto smo tako pasivni,
zašto su drugi ispred nas, zašto nitko nema volje, zašto, zašto ... itd.
(da ne nabrajam dalje). Sad imamo priliku da dokažemo kako nismo zaspali
i kako imamo želju i volju da nađemo mjesto pod suncem.

Forum je koncipiran tako da je namijenjen svima, ali prvenstveno nama,
studentima PF Rijeka.


U ovom kratkom pismu htio bi se još i zahvaliti administratorima sa
Pravokutnika (PF Zagreb) i Nasciturusa (PF Split) na iscrpnoj pomoći i
savjetima, a na kraju posebne zahvale idu tvorcima foruma outlawri, jer
sam preko onog foruma dobio inspiraciju za ovaj.

Hvala svima, dođite, pridružite se i budite dio ovog pokušaja
oživljavanja. :)


adresa je www.pravofiume.com
Ciao,

Apsolvent.