Govorite li i vi donorski?

Govorim donorski je projekt pokrenut od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi s ciljem širenja svijesti među mladima o važnosti donošenja odluke o darivanju organa.

Presađivanje organa danas je prihvaćena i uspješna metoda liječenja kod bolesnika s nepovratnim zatajenjem funkcije organa, a za neke organe kao što su jetra, srce, pluća presađivanje je jedina metoda liječenja.

Uspješno presađivanje, i kad nije od vitalne važnosti, izuzetno doprinosi poboljšanju kvalitete života......

 

 

Nedostatak organa sveprisutan je problem i limitirajući faktor većem broju presađivanja. U Hrvatskoj na presađivanje organa čeka 392 pacijenata od kojih 321 na bubreg, 54 na jetru, 14 na srce, 1 na gušteraču i bubreg te 2 na jetru i bubreg.

Mogući darivatelji organa su sve osobe koje se za vrijeme života nisu tome usprotivile.

Osobe koje ne žele darovati organe i tkiva trebaju popuniti "izjavu o nedarivanju" kod izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite.Hrvatska je od 2007. godine punopravna članica Eurotransplanta te je tijekom 2 godine članstva ostvarila povećanje broja presađivanja za 34%.

Liste čekanja smanjene su za 8,4% u odnosu na 2008. godinu.

Govorite li vi donorski?

 

prenesno sa Plab