Hrvatska Mensa: Testiranje inteligencije u Splitu

Hrvatska Mensa  20. studenoga organizira testiranje inteligencije u Splitu.
Testiranje je otvoreno za sve građane koji ispunjavaju uvjete navedene u tekstu objave koji se nalazi u prilogu.