MEĐUNARODNI SIMPOZIJ -SVEUČILIŠTE U PRAVNOJ DRŽAVI - na primjeru Njemačke, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine -

Vijesti

 

Poštovane kolegice i kolege,
Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Međunarodni simpozij na temu:

SVEUČILIŠTE U PRAVNOJ DRŽAVI
- na primjeru Njemačke, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine -

 

MEĐUNARODNI SIMPOZIJ 

na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu

u suradnji s Interuniverzitetskim pravnim Centrom Split/Berlin, čiji rad je financijski potpomognut od njemačkog Ureda za akademsku razmjenu

(DAAD) Bonn

i

Zakladom Friedrich Ebert, Bonn/Zagreb

 

na temu:

 

SVEUČILIŠTE U PRAVNOJ DRŽAVI

- na primjeru Njemačke, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine -

 

 

Mjesto i vrijeme održavanja:

Ponedjeljak, 08. lipnja 2009. godine,

u 10,00  sati

VIJEĆNICA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU

Domovinskog rata 8, HR-21000 Split

 

Organizatori:

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Interuniverzitetski pravni centar Split/Berlin

Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn/Zagreb

 

Organizacijski odbor:

Mirko Hempel

Prof. Dr. Dr. h.c. Herwig Roggemann

Dipl. iur. Kornelija Valjan

 

 

Program simpozija možete skinuti ovdje