Top 200 svjetskih sveučilišta - dominacija SAD-a

Times Higher Education i Thomson Reuters objavili su svoje godišnje rangiranje svjetskih sveučilišta. U top 10 je apsolutna dominacija američkih sveučilišta (7 američkih i 3 iz Ujedinjenog Kraljevstva). Prvih pet pozicija drže sva američka sveučilišta, a predvodi ih Harvard. Dok se u top 200 nalazi čak 72 sveučišta iz SAD-a. Hrvatska sveučilišta nisu našla svoje mjesto u top 200.

Poredak u Top 10 je slijedeći:

 

 

Poredak u Top 10 je slijedeći:

 1. Harvard University (SAD)
 2. California Institute of Technology (SAD)
 3. Massachusetts Institute of Technology (SAD)
 4. Stanford University (SAD)
 5. Princeton University (SAD)
 6. University of Cambridge (UK)
 7. University of Oxford (UK)
 8. University of California Berkeley (SAD)
 9. Imperial College London (UK)
 10. Yale University (SAD)
Kriterij rangiranja podijeljeni su u pet kategorija (u zagradi su navedeni postorci udjela u formrianju ocjene:
 • Nastava (30%)
 • Istraživanja (30%)
 • Citati (32,5%)
 • Industrijski dohodak (2,5%)
 • Međunarodni mix (5%)
preneseno sa plab.com