Vijesti

Prijavi se na MOOT COURT NATJECANJE!

altMOOT COURT CROATIA je natjecanje u obliku simuliranog su?enja nastalo po uzoru na moot court natjecanja koja su iznimno popularna me?u studentima prava diljem svijeta. Predstavljaju izvrsnu priliku da studenti steknu vrijedna iskustva istra×ivanja slu?aja, pisanja podnesaka i sudjelovanja u raspravama pred sudom. Najve?a vrijednost MCC-a jest u mogu?nost stjecanja prakti?nih znanja, iskustva rada u timu te povezivanje studenata prava i renomiranih pravnih stru?njaka iz cijele Hrvatske...

Opširnije: Prijavi se na MOOT COURT NATJECANJE!

 

Dan borbe protiv AIDS-a

altáU ponedjeljak 1. prosinca na Pravnom fakultetu ELSA Split je obilje×ila Dan borbe protiv AIDS-aPrema posljednjim istra×ivanjima virusom HIV-a danas je zara×eno oko 34 milijuna ljudi, a zabilje×ana stopa smrtnosti je oko 1.8 milijuna. To su samo dostupni podatci, smatra se da su brojke puno ve?e, no do to?nih podataka je vrlo teÜko do?i. ?lanovi te udruge podijelili su kondome i promotivne materijale studentima u nadi da ?e im podignuti svijest o posljedicama neodgovornog seksualnog ponaÜanja. ViÜe o samoj akciji pro?itajte na DalmacijaNewsá

 

altáMe?unarodni dan protiv nasilja nad ×enama, odlukom Ujedninjenih naroda od 17. prosinca 1999. godine, obilje×ava se u znak sje?anja na dan kada je 25. studenog 1960. godine sestre Patriu, Minervu i Mariu Teresu Mirabal u Dominikanskoj republici brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo.áAktivistice protiv nasilja u obitelji ovaj dan obilje×avaju od 1981. godine. U Hrvatskoj se svakih 15 minuta fizi?ki zlostavlja jedna ×ena. Podaciásu djelomi?no to?ni i zapravo umanjeni jer ve?ina nasilja ostaje neregistrirana, a nasilnici su osobe svih profesija i socijalnih struktura...

Op┼íirnije: ELSA Split obilje×ila Dan protiv nasilja nad ×enama

   

2. Me?unarodna studentska konferencija "Izazovi u odgoju i obrazovanju" Slavonski Brod 2015.

altáStudenti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, dislociranog studija u Slavonskome Brodu organiziraju 2. Me?unarodnu studentsku konferenciju äIzazovi u odgoju i obrazovanjuô koja ?e se odr×ati 15. i 16. svibnja 2015. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, dislociranog studija u Slavonskome Brodu.áOvo je joÜ jedna mogu?nost u kojoj mo×ete dokazati svoje vjeÜtine pisanja, istra×ivanja i zanimanja za odgoj i obrazovanje. Svim ?e sudionicima biti osigurana potvrda o sudjelovanju na konferenciji...

Opširnije: 2. Me?unarodna studentska konferencija "Izazovi u odgoju i obrazovanju" Slavonski Brod 2015.

 

Moot court Croatia


altáU ?etvrtak, 16.sije?nja 2014. odr×ano je sve?ano otvorenje projekta Moot Court Croatia, prvog nacionalnog natjecanja svih studenata prava u Hrvatskoj koje organizira studentska udruga eSTUDENT u suradnji sa Studentskim zborom Pravnog fakulteta u Splitu, te organizacijskim timovima pri pravnim fakultetima u Osijeku i Rijeci. Otvorenju je prisustvovao doc.dr.sc.Mirko Klari?, prodekan za nastavu, studentska pravobraniteljica Maja ?elan te ?lanovi Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Splitu, a sve?ana otvorenja istovremeno su se odvijala i na pravnim fakultetima u Osijeku, Rijeci i Zagrebu. Prijave za projekt traju do 2.velja?e, a obrazac za prijavu nalazi se na facebook stranici äMoot Court Croatiaô...

Opširnije: Moot court Croatia

   

Stranica 1 od 23