ELSA kod predsjednika Josipovi?a

Vijesti

alt U utorak 25.01.2011. Predsjednik Josipovi? na Pantov?aku primio je izaslanstvo Europske udruge studenata prava ELSA Split. ?lanovi udruge predsjednika su izvijestili o svojim dosadašnjim projektima, ponajviše o velikom projektu "Interruption Corruption" koji je trenutno ušao u drugu fazu, a kojeg financira EU. Nizom tribina i performansom ELSA je nastojala govoriti o problemu korupcije i nepotizmu u školstvu, zdravstvu i politici. Studenti su tako?er s predsjednikom razgovarali o novom zakonu o znanosti, sveu?ilištu i visokom obrazovanju na što su imali više ozbiljnih primjedaba. Sa studentima iz Splita kod predsjednika su bili i dekan Pravnog fakulteta prof.dr.sc. Boris Buklijaš, doc.dr.sc. Petar Ba?i? i asistent Milan Frani?. ELSA i dekan su se zahvalili predsjedniku na pozivu na Pantov?ak, pritom su mu uru?ili prigodne darove i pozvali ga da održi predavanje na 50. godišnjicu Pravnog fakulteta u Splitu.