Simulirani parlament u Splitu

Vijesti

altSimulirani parlament u Splitu je projekt ELSA-e koji studentima omogu?uje da u autenti?nom ambijentu osjete kako je biti u koi zakonodavaca i bolje se upoznaju sa procedurom izglasavanja zakona. Na jedan dan pretvore se u zastupnike, strana?ke lobiste ili samog premijerai sudjeluju u donoenju odabranog zakona.U elji da ovaj projekt pretvorimo u tradicionalni, ponovno kre?emo u organizaciju.Ove godine raspravljat ?emo na temu: "Zakon o javnom okupljanju"...

Do?ite i sudjelujte kao promatra?i na ovom jedinstvenom doga?aju, koji ?e biti 24.oujka na Pravnom fakultetu u Splitu, s po?etkom u 11h.