Simulirani parlament u Splitu

Vijesti

alt Simulirani parlament u Splitu je projekt ELSA-e koji studentima omogu?uje da u autenti?nom ambijentu osjete kako je biti u koži zakonodavaca i bolje se upoznaju sa procedurom izglasavanja zakona. Na jedan dan pretvore se u zastupnike, strana?ke lobiste ili samog premijera i sudjeluju u donošenju odabranog zakona. U želji da ovaj projekt pretvorimo u tradicionalni, ponovno kre?emo u organizaciju. Ove godine raspravljat ?emo na temu: "Zakon o javnom okupljanju"...

Do?ite i sudjelujte kao promatra?i na ovom jedinstvenom doga?aju, koji ?e biti 24.ožujka na Pravnom fakultetu u Splitu, s po?etkom u 11h.