Tribina ''MLADI U EU''

Vijesti

alt Tribina MLADI U EU organizirana je od strane  ELSA-e (Europske udruge studenata Prava), Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske upanije i Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Splitu, koja ?e se odrati u PETAK (01. velja?e) u 14h na Pravnom fakultetu u Splitu (Dvorana 5)...


Predava?i na tribini su mr.sc. ANDREJ PLENKOVI?, predsjednik Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedni?kom parlamentarnom odboru RH-EU i zastupnik promatra? Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu te Marijan Kegalj i Stipe Pleji?, staisti EU parlamenta.Na tribini ?e biti govora o iskustvima stairanja u EU parlamentu, o mogu?nostima sada i nakon 
ulaska Hrvatske u EU, stipendijama, pripravnitvima i poslu u europskim institucijama za mlade osobe iz Hrvatske i naravno o dunostima i aktivnostima mr.sc. Andreja Plenkovi?a u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu.