A×urirana ispitna pitanja iz Kaznenog prava

Dodano je novih 8 ispita koji su bili na zimskom roku u velja?i. Ukoliko imate bilo kakva pitanja koja ×elite podijeliti sa ostalima,napiÜite ih u komentarima,ili se javite na mail preko opcije kontakt

 

 

Za pregledavanje skripti, seminarskih radova, ili zakonskih tekstova potrebni su vam ovi programi:

 

 

 

 

UPOZORENJE!

áSkripte i drugi materijali se koriste na vlastitu odgovornost. Preporu?a se uŔenje iz ud×benika.