Dobro zarade samo stariji odvjetnici, ostali propadaju

Zbog velikih dugova dr×avi odvjetnici ne mogu zatvoriti pisarnicu i krenuti dalje.?injenica je da odvjetnici dijele sudbinu ekonomskih prilika te da ote×ano posluju. Izvjesno je da neki od njih ostvaruju i gubitak u poslovanju te da su njihovi ra?uni blokirani
- izjavio je Leo Andreis, predsjednik Hrvatske odvjetni?ke komore. JL