Dodana ispitna pitanja za Finacijsko pravo.

Dodana su ispitna pitanja za pismeni dio ispita iz finacijskog prava,trenutno ih je samo dvadesetak.á

Ukoliko imate bilo kakva pitanja koja ×elite podijeliti sa ostalima,napiÜite ih u komentarima,ili se javite na mail preko opcije kontakt